Anlägg en racingbana

Conny Sjostrom / Shutterstock.com

Motorsport är otroligt roligt, oavsett med vilka fordon eller på vilken nivå man gör det. Tyvärr så är man ofta väldigt begränsad av var och hur man kan köra på de publika vägarna. I denna artikeln tänker vi därför gå igenom på hur man anlägger en helt egen ny motorbana. 

Mark

För det första så behöver man någonstans där man kan anlägga sin racingbana. Ett klassiskt alternativ är gamla uttjänta flygfält och landningsbanor då de redan är anlagda med långa landningssträckor. Annars så går det självklart även att anlägga banan annan mark, även där det nu finns skog. Detta kräver dock självklart betydligt mer arbete med markberedning.

Det kan även vara viktigt att tänka på vilka andra krav man har på banans tillgänglighet samt om man även planerar att ha byggnader på marken (så som kontor, toaletter och garage) som kräver anslutning till kommunalt avlopp och vatten. Man bör även tänka på om och hur man kommer behöva dra el och internet.

Verktyg

När man väl skall anlägga banan så är det viktigt att man har rätt verktyg för att arbetet skall gå så snabbt och effektivt som möjligt. Vilka verktyg man behöver beror självklart på vilket arbete som behöver göras på marken. Om man skall bygga banan där det nu finns skog så innebär det sina egna utmaningar man måste ta tag i innan det kan komma på tal att asfaltera eller anlägga själva vägen.

Tillstånd

En motorbana räknas som en miljöfarlig verksamhet vilket göra att det krävs speciella tillstånd. Dels så innebär fordonen och allt arbete med den en hel del luft och markföroreningar men även ljudnivån kan vara ett stort problem. detta kan betyda att man i sitt tillstånd begränsas i hur ofta banan får vara öppne och aktiv. Speciellt om banan ligger i närheten av annan bebyggelse med bostäder eller kontor.