Folkets motorsport

Folkrace är verkligen folkets motorsport. Alla har möjlighet att vara med och reglerna är relativt enkla. Det gör att sporten skiljer på ett flertal punkter mot många andra motorsporter där det kan vara svårt att få licens och kravet på bilarna är betydligt högre.

Det som gör att Folkrace lyckas hålla det så ”folkligt” är regeln som säger att alla bilar i ett race är möjliga att köpa för endast 6500kr efter att tävlingarna är slut. Det är något som ingår i reglerna och därmed vågar inte någon lägga allt för stora summor på sina bilar. Dessutom finns regler som begränsar avgiften för att vara med i en tävling (300kr senior, 200kr junior) och en gräns på att bilarna inte får köras mer än 80km/h.

Tack vara dessa ”begränsningar” blir det knappast en materialsport och alla har både råd och kunskap att ställa upp i en tävling. Men att vinna är inte lika lätt. Många som älskar Folkrace både tränar och tävlar regelbundet så visst finns det en ”elit” även inom denna sport. Däremot är tävlingarna för många inte ett tillfälle då man främst slåss för att komma först. Många förare är där primärt för att ha fantastiskt roligt på banan – tillsammans med andra med samma intresse.

Folkrace – Dess historia

Sporten har sitt ursprung från Finland och kom till Sverige under 80-talet. Redan när sporten introducerades låg fokus på att göra sporten ”folklig”. Detta genom att hålla nere kostnaden för förarna. Man började med att anordna två stycken tävlingar och eftersom succén var ett faktum fortsatte den drivande organisationen att anordna tävlingar. Det resulterade i att det 1981 genomfördes hela 62 tävlingar runt om i Sverige. En start som gjorde att sporten fick fotfäste och framgång. Nu anordnas det ca 600 tävlingar varje år i landet. Uppenbarligen är konceptet lyckat. En billig bilsport som alla kan vara med i.